Održana 13. sednica Skupštine grada Šapca

Na 13. sednici Skupštine  grada Šapca većinom glasova Doma zdravlja "Dr Draga Ljočijć" je dobio novog rukovodioca. Novoizbarani direktor Dr Jasmina Stanković već danas stupa na dužnost. Odbornici su na jučerasnjoj sednici Skupštine usvojili Predlog godišnjeg programa zaštite, uredjenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Šapca za 2017. godinu. Ovim programom utvrdjuju se vrsta i obim radova na zaštiti i uredjenju poljoprivrednog zemljišta sa planom ulaganja sredstava, kao i Plan korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Usvojen je Predlog rešenje o davanju saglasnosti na promenu imena i sedišta JP za upravljanje gradjevinskim zemljištem Šabac. Poslovno ime preduzeća menja se u Javno preduzeće “Infrastruktura” Šabac, a novo sedište preduzeća se nalazi u Karadjordjevoj ulici broj 27 u Šapcu.
 

Design by Novica.info